Dark?
อาซูร่า Asura (Ryu Ki-Un)
Bookmark
กำลังติดตาม 9 คน
10
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

อาซูร่า Asura (Ryu Ki-Un)

เรื่องย่อ อาซูร่า Asura (Ryu Ki-Un)

อาซูรา Asura (Ryu Ki-Un) คนวาดคนเดียวกับโกสู (gosu) มีใครบางคนที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิคนแรกที่รวมทวีปให้ค้นหาความลับแห่งความเป็นอมตะ เชื่อกันว่าเขาจะค้นหาความลับแห่งความเป็นอมตะไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เขาไม่เคยกลับมาจนกว่าจักรพรรดิจะสิ้นพระชนม์และจักรวรรดิล่มสลาย ทิ้งการคาดเดามากมายไว้เบื้องหลัง และค่อยๆ ถูกลืมไปจากความทรงจำของผู้คน และหลังจากเวลาผ่านไปนาน…