Dark?
The Survival Strategies of the Cannon Fodder Girl
Bookmark
กำลังติดตาม 51 คน
7
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhua
เผยแพร่เมื่อ 2021
Author 乌里丑丑
Artist Wandering Grass Studio
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

The Survival Strategies of the Cannon Fodder Girl

Cannon Fodder Girl's Way To Survive, Hard To Dismantle, Paohui Guinv De Shengcun Fangshi, Pàohuī Guīnǚ De Shēngcún Fāngshì, Renací como la hija del emperador tirano, Survival Methods of the Cannon Fodder Daughter, Survival Mode of The Cannon Fodder Maiden, 炮灰闺女的生存方式

เรื่องย่อ The Survival Strategies of the Cannon Fodder Girl