Dark?
Youngest Chef From the 3rd Rate Hotel
Bookmark
กำลังติดตาม 216 คน
7.3
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2022
Author Cha Jiun J-Robin [Add, ]
Artist Studio Enus
Serialization Kakaopage (Kakao)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Youngest Chef From the 3rd Rate Hotel

삼류호텔 막내세프

เรื่องย่อ Youngest Chef From the 3rd Rate Hotel

คังซองฮุน สมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในครัวโรงแรม 4 ดาวในเกาหลี มีความสามารถในการจดจำส่วนผสมประเภทต่างๆ แต่ในฐานะน้องเล็กก็ยังหนีงานล้างจานไม่ได้
PED3

อ่านการ์ตูนเรื่อง Youngest Chef From the 3rd Rate Hotel